Event2020-09-30 21:00

Moderators: Moderators, Admins, GM

Pandinja
Почемучка
Posts: 10
Joined: 08 Oct 2019, 08:00

Event2020-09-30 21:00

Postby Pandinja » 30 Sep 2020, 09:03

Process:
"Notikuma" būtība ir ļoti vienkārša.piecas minūtes pirms notikuma sākšanas es publicēšu nepieciešamās lietas šeit(Apspriešana) pa labi lejā. Savāciet un nogādājiet noteiktu daudzumu lietu Game Master. Visas lietas spēlē var iegūt pašu spēkiem vai nopirkt no spēlētājiem.Nekādā gadījumā nedrīkst pirkt items mājas lapā,tie kas būs negodīgi,tiks automātiski diskvalificēti no pasākuma. Pēc visu norādīto lietu savākšanas jums vienkārši jāatrod spēles meistars, kurš jūs gaidīs kādā no pilsētām. Nekur neslēpšos, pirms "Pasākuma" sākuma es informēšu par vietu. Ja noteiktā laikā neviens neatnes nepieciešamo komplektu, pasākums tiks uzskatīts par neizdevušos, un GM dusmas būs briesmīgas.Uzvarētāju skaits būs trīs spēlētāji.
1-vieta=2 Exelent items ar 2 pocijām+12.(pašu izvēlētas)
2-vieta=1 Exelent items ar 2 opcijām+12.(pašu izvēlēta)
3-vieta=1 contract+blood castle ticket.šeit arī publicēšu nepieciešamās mantas nodošanai GM.Jauku dienu un turu par jums īkšķus;).PS.Notikuma ilgums būs 2stundas.Процесс:
Суть «мероприятия» очень проста: за пять минут до начала мероприятия я опубликую здесь(обсуждение) в правом нижнем углу необходимые вещи. Соберите и доставьте определенное количество предметов Мастеру игры. Все вещи в игре можно получить самостоятельно или купить у игроков. Ни при каких обстоятельствах вы не должны покупать предметы на веб-сайте, те, кто поступит нечестно, будут автоматически дисквалифицированы с мероприятия. Собрав все перечисленные предметы, вам просто нужно найти мастера игры, который будет ждать вас в одном из городов. Не буду никуда прятаться, сообщу о месте до начала «Мероприятия». Если никто не принесет требуемый набор в отведенное время, мероприятие будет считаться провалом и гнев Мастера будет ужасным.Количество победителей составит три игрока.
1 место = 2 Exelent items с 2 опциями + 12 (выбирается самостоятельно)
2 место = 1 Exelent items с 2 опциями + 12 ( выбирается самостоятельно)
3-место = 1 контракт + билет в Blood Castle. Здесь я также опубликую необходимые вещи для передачи GM. Хорошего вам дня.ПС..Мероприятие будет проходить ровно 2 часа..

Pandinja
Почемучка
Posts: 10
Joined: 08 Oct 2019, 08:00

Re: Event2020-09-30 21:00

Postby Pandinja » 30 Sep 2020, 19:38

1*Legendary Staff +10 Additional Dmg +16=1
2*Moonstone Ring=1
3*Loch Feather=1
4*Golden Crossbow +10 Additional Dmg +16=1
5*Crossbow +10 Additional Dmg +16=1
6*Scroll of Critical Damage=1
7*Lost Map+1=1
8*Jewel of Harmony=4
9*Lower Refining Stone=2
10*Claw of Beast2/10=1
11*Sphere (Di)=2
12*Sphere (Tri)=2
13*Sphere (Mono)=2
14*Horn of Dinorant Skill=1
15*kris+5Additional Dmg +16=1
16*Cloak of Invisibility +1=1
17*Devil's Invitation +1=1
18*Strength Stats Fruits=1
19*Horn Shield+10Additional Dmg +16=1
20*Healing Orb=4
21*Scroll of FireBurst=2
22*Violent Wind Helm +2 Additional Dmg +16=1
23*Orb of Greater Defense=1
24*sing of Lord(6)=1
25*Golden Medal=3
26*Silver Medal=3
VEIKSMI!!
Būs kas pirkts no mājas lapas,tiks anulētas balvas par krāpšanu.

Pandinja
Почемучка
Posts: 10
Joined: 08 Oct 2019, 08:00

Re: Event2020-09-30 21:00

Postby Pandinja » 30 Sep 2020, 19:38

УДАЧИ!!!
Если будет что-то куплено с домашней страницы,приз нулирую..


Return to “Quests”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest