Как пользоваться Fraps? Kā izmantot Fraps?

Часто задаваемые вопросы

Moderators: Moderators, Admins, GM

User avatar
HyDaN
Маньяк
Posts: 299
Joined: 27 Jul 2011, 10:02

Как пользоваться Fraps? Kā izmantot Fraps?

Postby HyDaN » 03 Dec 2016, 14:24

Многие игроки пишут письма на емайл, с вопросами "Как пользоваться Fraps?"

В этой теме, я хочу объяснить людям, которым нужна краткая информация об этой программе и как ею пользоваться.

Скачать программу вы можете на официальном сайте Fraps.com. Рекомендую скачать с вашего любимого Torrent сайта. Так вы в 95% обезопасите своё ПО от вредоносных программ и вирусов.

Скачав, с сайта программу Fraps, вы должны установить её, а ярлык расположить так, чтобы при игре в Mu, вы бы могли быстро её открыть:
Image


Перед тем, как использовать программу, нужно настроить её. Это очень просто.
Заходим в Fraps -> Movies.

Image

Image

В меню Movies настраиваем расположение файла, там где ваши видео будут сохраняться. В моё случае это Диск D -> ShadowPlay. Ваше расположение сохранённых видео может отличаться.
Image


Далее, настраиваем качество. Сделайте, всё как вы наблюдаете на картинке.
Image


Горячая клавиша может меняться по вашему усмотрению. В моё случае это клавиша F9. Это "старт" и "стоп". Если желаете поменять значение "старт" и "стоп", нажимаете на Disable.
Image


Всё готово. Запускаем игру и Fraps. Чтобы узнать, что Fraps работает, у вас по умолчанию появится жёлтые цифры в правом верхнем углу (число кадров - FPS).
Image


Во время игры, если вы заметете нарушителя, либо хотите заснять какие-то игровые моменты, нажимаем горячую клавишу (в моё случае F9). Число FPS меняет на красный цвет. Это означает, что Fraps записывает вашу игру.
Image


Чтобы остановить записать, нажимает туже горячую клавишу. (В моём случае F9). Индикатор FPS меняет цвет на жёлтый. Fraps приостановил записать.
ImageВот так очень просто пользоваться этой программой. Fraps поможет вам найти нарушителей и без проблем доказать, что игрок нарушает правила игры. Скачайте и фиксируйте, всё что вам покажется важным.

Всем удачной игры. :)

User avatar
HyDaN
Маньяк
Posts: 299
Joined: 27 Jul 2011, 10:02

Kā izmantot Fraps

Postby HyDaN » 03 Dec 2016, 19:20

Vairāki spēlētāji raksta vēstules uz e-mail, ar jautājumu "Kā lietot Fraps?".

Šajā tēmā, es gribu paskaidrot cilvēkiem, kuriem ir vajādzīga īsa informācija par šo programmu un kā to lietot.

Nolādēt programmu variet no oficiālās mājaslapas Fraps.com. Rekomendēju nolādēt ar Jūsu iemiļotākā Torrentu. Tā Jūs uz 95% pasargāsiet savu PC no vīrusiem.

Nolādējot Fraps no mājaslapas, Jums to vajag instalēt. Ikonu Jums vajag novietot tā, lai spēlējot spēli, Jūs varētu viņu ātri atvērt.
Image
Pirms programmas lietošanas, vajag to uzstādīt. Tas ir ļoti viegli.
Ieejam Fraps > Movies.

Image

Image

Izvēlnē Movies, Konfigurējam faila atrašanas vietu, tur kur Jūsu video glabāsies. Manā gadijumā tas ir (D.) disks -> ShadowPlay. Saglabātā video atrašanās vieta var būt atšķirīga.
Image

Tālāk pielāgojam kvalitāti. Izdariet visu tā, kā ir redzams bildē.
Image


Hotkey var mainīties pēc jūsu ieskatiem. Manā gadījumā tas ir taustiņš F9. Tas ir "Start" un "Stop". Ja jūs vēlaties pamainīt nozīmi "Start" un "Stop" spiediet uz Disable.
Image

Viss ir gatavs. Palaižam spēli un Fraps. Lai uzzinātu, kā Jūsu Fraps darbojās, Jums, pēc noklusējuma, pārādīsies dzelteni cipari labajā augšējā stūrī (kadru skaits - FPS).
Image


Spēles gaitā, ja jūs ieraudzīsiet noteikumu pārkāpšanu, vai arī gribat uzņemt kādus spēles momentus, spiediet uz Hotkey (manā gadijumā F9). FPS skaits mainās uz sarkanu krāsu. Tās nozīmē, ka Fraps uzņem jūsu spēli.
Image


Lai pārtrauktu fraps darbību, spiediet uz to pašu Hotkey. (manā gadijumā F9). Fps indikators maina krāsu uz dzeltenu. Fraps pārtrauc darbību.
Image


Tā ļoti viegli lietot programmu. Fraps palīdzēs Jums atrast pārkāpējus, un bez problēmam pierādīt to, ka spēlētājs pārkāpj spēlēs noteikumus. Lejupielādējiet un fiksējiet visu, kas jums šķiet svarīgs.

Veiksmi spēlē!


Return to “FAQ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest