Muo.Lv Season 4

Официальные новости S4 Muo.Lv

Moderators: Moderators, Admins, GM

User avatar
Frozen
Admin
Posts: 1343
Joined: 12 May 2007, 20:17

Muo.Lv Season 4

Postby Frozen » 17 Jul 2016, 06:27

Тестирование нового сезона!
Администрация проэкта Muo.Lv рада вам сообщить об открытии нового сезона MuOnline - S4 .
С новым сезоном приходят и многие новые возможности, а самое главное - начать с нового листа.

* Более 20-ти хорошо сбалансированых евентов
* Отличный PvP баланс
* Оптимизация системы ресетов
* Новый персонаж - Summoner
* Новые мапы
* Новые навыки (Skill Tree)
* Grand Reset
* Маркет в игре
И многое другое ожидает вас в игре

При окончании периода первого теста, будет открыт официальный тест на 30 дней. Если при окончании второго теста мы не найдем серьезных ошибок в игре,
тогда сервер официально будет открыт. Приблизительно мы расчитываем открытие к 1 Сентябрю.

Хотим вам напомнить что скорость настройки сервера в частности зависит от участья игроков, так что ваша активность и помощь в находке неисправностей будет
очень полезной. Мы в свою очередь будем стараться гарантировать стабильную и интересную игру.

* Во время теста EXP будет повышен до 600х.

* Самые активные тестеры, с хорошими знаниями нового сезона, по окнчании теста могут быть приглашены в команду ГМов.
Это остается на усмотрении администрации, и заявок на вступление в ГМ мы не принимаем.

Временный адресс нового сезона:
<a href="http://s4.muo.lv:8080">S4 Muo.Lv</a>
<a href="http://forum.muo.lv">Форум</a>

С уважением,
Администрация Muo.Lv

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New Season 4 Testing!

Muo.Lv Administration is pleased to inform you about the opening of the new season MuOnline - S4 .
The new season coming with many new features , and most important - starting from a new page.

* More than 20 well- balanced events
* Excellent PvP balance
* Optimized reset system
* New character - Summoner
* New maps
* New skills (Skill Tree)
* Grand Reset
* Store in the game
And much more are waiting for you.

At the end of the first test period, the official test will be opened for 30 days. If we wont find any serious errors in the second test period, then the server will be officially opened. We expect it to open it by September 1 (Approximately) .

We would like to remind you that the speed of the server settings in particularly depends on the participation of the player; so your participation will help in finding bugs and be very useful. We in return, will try to ensure a stable and interesting game.

*During the test period - the EXP will be 600x.

* The most active testers, with good knowledge of the new season; at the end of the test may be invited to the GM team.
The discretion will be made by the administration. We also do NOT accept applications for joining the GM team.

Temporary adress for new season :
<a href="http://s4.muo.lv:8080">S4 Muo.Lv</a>
<a href="http://forum.muo.lv">Forum</a>

With regards,
Administration Muo.Lv

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaunās sezonas testēšana!
muo.lv ir priecīgi jums paziņot, par jaunu MuOnline sezonas atveršanos- S4. Ar jaunas sezonas atnākšanu, atnak arī daudzas jaunas iespējas, pati galvenā- sākt visu no jaunas lapaspuses.
* Vairāk ka 20 jauni, labi sabalansēti eventi
* Lielisks PVP balanss
* Optimizēta resetu sistema
* Jaunais personāžs- Summoner
* Jaunas kartes
* Jaunas iemaņas( Skill Three)
* Grand reset
* Tirgus spēlē
* Un daudz kas cits jūs gaida spēlē

Noslēdzot testēšanas periodu, tiks atvērts oficiālais tests uz 30 dienam. Ja noslēdzot otro testu, mēs neatradīsim nopietnas kļūdas spēlē, tad serveris tiks oficiāli atvērts. Aptuvenais servera atvēršanas datums varētu būt 1. septembris.

Vēlamies jums atgādināt, ka servera iestatijumu konfigurēšana atkarīga no speletaju skaita, tapec Jūsu aktivitāte un palīdziba kļūdu meklēšanā būs loti noderīga. Savukārt mēs centisīmies garantēt jums stabilu un interesantu spēli.

*Testa laika exp būs 600x

Paši aktīvākie testētaji, ar labām zināšanām jaunajā sezonā, nosledzot testu, var tikt uzaicināti GM komandā. To izlems administrācija, iesniegums GM kandidatūrai mes nepieņemam.

Return to “News”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest