Ring quest.

Обсуждение и предложения квестов
Kvestu apspriešana un piedāvājumi

Moderators: Moderators, Admins, GM

User avatar
Invisible
НЫТИК
Posts: 136
Joined: 23 Sep 2012, 14:22
Location: Латвия

Ring quest.

Postby Invisible » 20 Jan 2013, 02:39

Предлагаю сделать веб-квест:
Игрок должен добыть 20 кольца трансформации каждого вида (20 Dragonin Disguise ring, 20 Skeleton Disguise ring, 20 Gigant Disguise ring, 20 Thunder Lich Disguise ring, 20 Poison Bull Fighter Disguise ring и 20 Death Cow Disguise ring).
Потом он их сдаёт и вместо них получает итэм (что-то на подобее контракта).
Но с этим ещё ничего не кончаеться. Игрок должен пройти этот квест, например, 10 раз и потом он эти 10 полученные итэмы сможет поменять на кольцо+Rate+DD/REF+Hp Recovery, но пусть DD или REF опция даёться рандомно, а также Hp Recovery тоже пусть рандомит (может выпасть 1%, может 2%, может 3%, а может вообще не выпасть).

Piedāvāju izveidot web-kvestu:
Spelētājam ir jāsavāc 20 katra veida transformācijas gredzeni (20 Dragonin Disguise ring, 20 Skeleton Disguise ring, 20 Gigant Disguise ring, 20 Thunder Lich Disguise ring, 20 Poison Bull Fighter Disguise ring un 20 Death Cow Disguise ring).
Pēctam viņš viņus nodod un to vietā saņem mantu (kaut ko līdzīgu kontraktam).
Bet ar to vēl viss nav beidzies. Spēlētājam šis kvests ir jāiziet, piemēram, 10 reizes un pēctam viņš šīs 10 saņemtās mantas varēs izmainīt pret gredzenu+Rate+DD/REF+Hp Recovery, bet lai DD vai REF opciju dod randomā, arī Hp Recovery lai dod randomā (var iekrist 1%, var 2%, var 3%, bet var arī neiekrist vispār).

2.JPG
2.JPG (18.88 KiB) Viewed 7978 times

Return to “Quests”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest