Quest: Help GM

Обсуждение и предложения квестов
Kvestu apspriešana un piedāvājumi

Moderators: Moderators, Admins, GM

Royal

Quest: Help GM

Postby Royal » 07 Sep 2012, 18:10

Вам надо будет довести меня из точки А в точку Б, откуда-куда, расскажу в игре.
Для того, что бы найти меня и отвести, Я буду говорить, что находится во круг меня.
1)Разрешается убивать игрока который ведет меня до конечного пункта.
*Если игрок умирает, Я пишу координаты где меня оставили.
2)Нельзя убивать меня.
*Если все же умру, приз уменьшится на 10%.
*И появлюсь в том месте, откуда начинался путь.
3)Разрешается вести меня сразу с несколькими игроками для защиты.
*Приз будет выдан только тому, за кем скажете идти.(Сможете разделить его между собой)
4)Приз - 15ккк + 0.05 репутации.

И таких будет 3 захода.


Jums vajadzēs aizvest mani no punkta A uz punktu B, no kurienes, uz kurieni, pastāstīšu spēlē.
Lai mani atrastu un aizvestu, es jums teikšu, kas atrodas man apkārt.
1)Ir atļauts nogalināt spēlētājus, kuri ved mani līdz gala punktam.
*Ja spēlētājs nomirst, es rakstu koordinātes, kur mani atstāja.
2)Nedrīkst mani nogalināt.
*Ja tomēr nomiršu, balva samazināsies par 10%.
*Un parādīšos tajā vietā, no kuras sākās ceļš.
3)Mani var vest vairāki spēlētāji aizsardzībai.
*Balvu došu tikai tam, par ko teiksiet iet.(Varēsiet izdalīt balvu starp visiem)
4)Balva - 15kkk + 0.05 reputācija.

Un tādi būs 3 gājieni.


Added:


Так же, если кто то убьет игрока в близи от города, приз уменьшится на 95%.

Tā arī, ja kāds nogalinās spēlētāju pilsētas tuvumā, balva samazināsies par 95%.

Return to “Quests”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest