Японский кроссворд / Japāņu mīkla 22.11.2015 19:00

Обсуждение и предложения квестов
Kvestu apspriešana un piedāvājumi

Moderators: Moderators, Admins, GM

Apriori
Маньяк
Posts: 107
Joined: 28 Feb 2011, 22:23

Японский кроссворд / Japāņu mīkla 22.11.2015 19:00

Postby Apriori » 20 Nov 2015, 21:37

Японский кроссворд - головоломка, в которой зашифрованы не слова, а изображения.
Image

Два простых правила для успешного решения японского кроссворда:
    • Порядок следования чисел: снизу вверх и слева направо, т.е. если в столбце стоит число 3, а над ним 1, то это значит, что нужно закрасить где-то снизу 3 клетки, а выше них 1 клетку в этом столбце. То же относится и к строкам.
    • Между закрашенными клетками обязательно должна присутствовать как минимум одна не закрашенная клетка.

Пример решения кроссворда:

Image

Решение цветных кроссвордов

Цветные кроссворды решаются по тому же принципу, что и черно-белые. Отличие заключается в следующем: между разноцветными группами клеток разделяющие (пустые) клетки могут отсутствовать.
Image

Пример на вашу головоломку:
Image

Как это выглядит в игре:
Image

На форуме будут выложенны 3 головоломки. Задача игроков разгадать их в игре и сделать к каждой из них скриншот (в разделе гуилд найм вписать имя своего чара) и прислать разгаданные головоломки по почте [email protected] . Первые 3 игрока, приславших правильно разгаданные головоломки, будут вознаграждены.

Задание:
    • решить 3 головоломки
    • изобразить головоломку в девиасе (213 45) у Guild Mastera , сделать скриншот на каждую из них , предварительно подписать имя гуилда своим ником.
    • отправить готовые работы по почте [email protected]

Japāņu mīkla - mīkla, kurā ir aizšifrēts nevis vārds, bet attēls.
Image

Divi vienkārši noteikumi, lai veiksmīgi tiktu galā ar japāņu mīklu:
• skaitļu kārtība: no apkšas uz augšu un no kreisās uz labo pusi, t.i. ja stabiņā ir skaitlis 3, un virs tā 1, tas nozīmē, ka kaut kur stabiņā jāaizkrāso 3 rūtiņas un augstāk 1 rūtiņu. Tas pats arī attiecas uz rindām.
• starp aizkrāsotām rūtiņām noteikti jābūt vismaz vienai neaizkrāsotai rūtiņai.

Mīklas atrisinājuma piemērs:

Image

Krāsaino mīklu risināšana:
Krāsainās mīklas tiek risinātas pēc tāda paša principa kā melnbaltās. Atšķirība slēpjas sekojošajā: starp krāsainām rūtiņu grupām atdalošās (tukšās) rūtiņas var arī nebūt.

Image

Jūsu mīklas piemērs:
Image

Kā tas izskatās spēlē:
Image

Forumā būs izliktas 3 mīklas. Spēlētāju uzdevums ir tās atminēt spēlē un uztaisīt katrai no tām skrīnšotu (Guild name logā ir jāieraksta sava personāža vārds), un atsūtīt atminētās mīklas uz e-pastu [email protected]. Pirmie 3 spēlētāji, kas atsūtīs atminētas mīklas, būs apbalvoti.

Uzdevums:
• atrisināt 3 mīklas
• attēlot mīklu devias (213 45) pie Guild Master, sataisīt skrīnšotu katrai no tām, pirms tam Guild name vietā ierakstot sava personāža vārdu.
• atsūtīt gatavus darbus uz e-pastu [email protected]

Apriori
Маньяк
Posts: 107
Joined: 28 Feb 2011, 22:23

Re: Японский кроссворд / Japāņu mīkla 22.11.2015 19:00

Postby Apriori » 22 Nov 2015, 19:38

1. _Shutter_
2. Spiediens
3. Mother

Apriori
Маньяк
Posts: 107
Joined: 28 Feb 2011, 22:23

Re: Японский кроссворд / Japāņu mīkla 22.11.2015 19:00

Postby Apriori » 22 Nov 2015, 20:14

Правильные ответы, Pareizās atbildes:
1.
Image
Image
2.
Image
3.
Image
Image

Apriori
Маньяк
Posts: 107
Joined: 28 Feb 2011, 22:23

Re: Японский кроссворд / Japāņu mīkla 22.11.2015 19:00

Postby Apriori » 05 Dec 2015, 12:04

Задание,Uzdevums(05.12.2015):
Image
Image
Image

Apriori
Маньяк
Posts: 107
Joined: 28 Feb 2011, 22:23

Re: Японский кроссворд / Japāņu mīkla 22.11.2015 19:00

Postby Apriori » 05 Dec 2015, 15:20

Правильные ответы, Pareizās atbildes:
1.
Image

2.
Image

3.
Image

Победители:

1. _Shutter_
2. 69TOFIX69
3. KaraMele


Return to “Quests”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest