Auction

Новости
Jaunumi

Moderators: Moderators, Admins, GM

User avatar
MORTAL
Юзер ценный
Posts: 863
Joined: 06 Jan 2012, 16:24
Location: <<<Армагеддон>>>

Auction

Postby MORTAL » 04 Aug 2013, 12:28

Свой заказ вы сможете оставить только в этой теме. Кроме списка вещей, которые вы хотите заказать, ничего больше не пишите, иначе будет закрыт доступ на форум.

ВИП заказы не принимаются, т.е. за оперативность и срок, на который будет выложена вещь, доплачивать не придется. Минимальная ставка для каждой заказанной вещи равна 100 кредитам. Все вещи выкладываются на 3 дня.
Редактирование сообщений Запрещено! Если редактирование сообщений будет замечено ответственным за аукцион вещей, то тот человек будет забанен и его заказ будет удалён!

Сообщением в этой теме оставляйте название(-ия) вещи(-ей) и опцию(-и). Максимум 2 опции.

Примеры:
leather gloves +rate +dd
bronze boots +hp+mana
knight blade +damage+lvl/20


 • Выставление вещей на аукцион будет зависеть от активности ГМов. Для оперативности за аукционом следят сразу несколько ГМов.
 • ГМы сами будут фильтровать вещи. Позже будет составлен список допущенных до аукциона вещей и опций.
 • В день может быть выставлено не больше трех вещей.
 • Если вы заказываете сразу целый сет, вещи будут выставляться по очереди приблизительно каждый день. Может быть и реже.
 • Если заказано несколько одинаковых вещей, ГМ выложит только один экземпляр.
 • Если вещь выставлена на аукцион, то заказ на такую же или похожую на нее вещь не будет приниматься около 2-3 недель.
 • Вещи будут выкладываться +11 +luck.

1. Максимум можно заказать 4 вещи сразу.
2. Повторно вещь будет выставлена после двух недель.
3. Что бы заказать вещь, требуется на аккаунте 10 сообщений.
4. В сообщение пишите только название вещи, ничего другого, в противном случае вещь не будет выставлена.

5. Многократное нарушение правил - бан на заявку на аукционе(ГМ/Админ сам решает на сколько)


Jūs pasūtijumus varēsiet atstāt tikai šajā tēmā. Izņemot pasūtijumus, kurus jūs vēlāties pasūtīt, neko lieku nerakstiet, citādi pieeja forumam būs liegta.

VIP pasūtijumi netiks pieņemti, toties par operatīvu darbu un laiku, uz kuru būs izlikta manta, piemaksāt nevajadzēs.
Minimālā likme uz kuru būs izlikta manta, būs vienāda ar 100 kredītiem. Visas mantas tiks izliktas uz 3 dienām.
Postu redakcija ir Aizliegta! Ja atbildīgais par mantas izsoli pamanīs, ka ir redaktēti posti, tad tas cilvēks būs nobanots un viņa pasūtijums būs nodzēsts!

Ziņojumā par pasūtijumu atstājiet: Mant(u;as) nosaukums, opcij(u;as). Maksimums 2 opcijas.

Piemēri:
leather gloves +rate +dd
bronze boots +hp+mana
knight blade +damage+lvl/20 • Par mantas izlikšanu, būs atkarīga GMu aktivitāte. Izsoli kontrolē uzreiz vairāki GMi.
 • GMi paši filtrēs mantas. Vēlāk būs sastādīts saraksts, kurā būs iekļautas visas mantas un opcijas, kuras varēs pasūtīt.
 • Dienā tiks izliktas tikai 3 mantas.
 • Ja jūs pasūtat veselu setu, tā daļas tiks izliktas pēc kārtas aptuveni katru dienu, bet var būt arī retāk.
 • Ja tiks pasūtītas vairākas vienādas mantas, tad GMi izliks tikai 1 ekzemplāru.
 • Ja manta ir izlikta akcionā, tad tādu pašu vai līdzīgu mantu nebūs iespējams pasūtīt 2-3 nedēļu laikā.
 • Mantas tiks izliktas +11 +luck.


1. Maksimums 1 pasūtijumā var pasūtīt 4 mantas.
2. Atkārtoti manta tiks izlikta pēc 2 nedēļām.
3. Lai pasūtītu mantu uz konta ir vajadzīgi ne mazāk kā 10 posti.
4. Ziņojumā rakstiet tikai mantas nosaukumu un opcijas, neko lieku, pretējā gadijumā manta netiks izlikta/-s.

5. Daudzkārteji noteikumu pārkāpumi - ban uz pieprasijumu forumā.(GM/Admin pats izlems uz cik ilgu laiku)


http://s2.muo.lv/market/auction_orders
Image

andrix
Маньяк
Posts: 384
Joined: 19 Oct 2011, 20:35
Location: LV

Re: Auction

Postby andrix » 04 Aug 2013, 13:27

Legendary shild+rate+hp+11+Luck

Vladjka
Мастер слова
Posts: 51
Joined: 27 May 2013, 17:17

Re: Auction

Postby Vladjka » 05 Aug 2013, 11:29

Legendary Pants +rat+hp+11+luck
Legendary helm +rat+hp+11+luck
Legendary armor +rat+hp+11+luck
Legendary Glowers +rat+hp+11+luck

Baned777
Ламер
Posts: 7
Joined: 17 Jul 2013, 18:00

Re: Auction

Postby Baned777 » 07 Aug 2013, 11:00

Dark Soul armor rate+dd
Dark Soul boot rate+dd

Cherry
Почемучка
Posts: 12
Joined: 20 Jul 2013, 19:32

Re: Auction

Postby Cherry » 09 Aug 2013, 10:19

plate pants rsate+dd+l+11

Royal
Маньяк
Posts: 378
Joined: 12 Aug 2012, 22:28

Re: Auction

Postby Royal » 09 Aug 2013, 12:31

АУКЦИОН ПРИОСТАНОВЛЕН. СКОРО СНОВА БУДЕТ РАБОТАТЬ.
ImageReturn to “News”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest